Nabaga gudrība tiek nicināta, un viņa vārdi paliek neuzklausīti.