Nebiedrojies ar sirdīgajiem un neturies kopā ar raksturā niknu un dusmās strauju.

+1
-72
-1