Nebiedrojies ar sirdīgajiem un neturies kopā ar raksturā niknu un dusmās strauju.

+1
-56
-1