Tā Kunga vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts. Bagātajam manta ir viņa stiprā pils un ir kā augsts mūris viņa iedomībā.

+1
+31
-1