Labi tam cilvēkam, kas atrod īsto atziņu, un cilvēkam, kas, kas dabū sev skaidru prātu! Jo ir labāki iegūt īsteno atziņu, nekā sudrabu,- un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm, un viss, ko tu vēlēsies nav salīdzināma ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas; pie kreisās rokas tai ir bagātība un gods. Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā.

+1
+78
-1