Kas drīkst teikt: Es esmu šķīsts savā sirdī un tīrs no visiem grēkiem?

+1
+15
-1