Kas apsmej nabagu, tas nicina viņa Radītāju.

+1
+28
-1