Kas apsmej nabagu, tas nicina viņa Radītāju.

+1
+3
-1