Mēlnesis negribot pats atklāj, ko viņš slepeni zina, bet kam uzticama sirds, tas no noslēpj.