Katrs mēra briesmas atbilstoši savai baiļu pakāpei.