Mūzika daudz ciešāk saistīta ar cilvēka tikumisko rīcību, nekā mēs parasti domājam...