Izbēg no savas nelaimes tie, kuri pastāv, un pastāvēt beidz tie, kas bēg.