Nabadzība nevienam neatņem dižciltību, drīzāk to atņem manta.