Kas grib darīt labu, tas klaudzina pie vārtiem; kas mīl, tas atrod vārtus atvērtus.