Nomazgā savus pirkstus, pirms rādi uz maniem traipiem.