Vienīgi uzvarētājs ir tas, kas ieguvis mieru par kara cenu.