Jo vairāk cilvēkam piemīt tieksme aizvainot citus cilvēkus, jo sliktāk viņš pats panes aizvainojumus.