...bauda strauji sveras uz ciešanām, ja tā neievēro mēru.