Kas priecē pūli, sniedz tikai nenozīmīgu, seklu baudu. jebkuram priekam, kas nāk no ārienes, trūkst stingra pamata... .