Bet, lai pabeigtu vēstuli, saņem, kas man šodien iepaticies - arī tas aizgūts svešā dārzā: Liela bagātība ir dabas likumiem atbilstoša nabadzība. Bet vai tu arī zini kādas robežas mums nosprauž šis dabas likums? Neciest nedz badu, nedz slāpes, nesalt. Lai aizgaiņātu badu un slāpes, tev nav jādeldē lepni sliekšņi, nedz jāpacieš drūma augstprātība un aizvainojoša laipnība, nav jāmeklē laime jūrā vai karagājienos; tas, ko prasa daba, ir viegli sasniedzams un pieejams. Sviedrus lejam liekā dēļ. ... . Kas saprotas ar savu nabadzību, tas ir bagāts. Paliec sveiks!