... atradu mūsu Hekatona izteikumu, ka vēlmju izbeigšanās ir arī līdzeklis pret bailēm. Tu pārstāsi baidīties, viņš saka, ja pārstāsi cerēt. ...bailes un cerība, lai cik atšķirīgas būdamas, iet kopā: cerībām seko bailes. ... abas piemīt satrauktai dvēselei, abas pauž bažas par nākotni, taču galvenais cēlonis abām ir tas, ka nepiemērojamies tagadnei, bet raidām savas domas tālu uz priekšu.