Mūsu dzīve nenozīme neko, tā ir tikai izdoma.

+1
+97
-1