Kas reiz bijis važās slēgts, tas vislabāk zina, ka cīnīties ir laime.