Kas reiz bijis važās slēgts, tas vislabāk zina, ka cīnīties ir laime.

+1
-36
-1