Tā jau ar savas atbildības vispilnāko mēru iet caur dzīvi sējējs, dēstītājs, dārznieks.