Tā jau ar savas atbildības vispilnāko mēru iet caur dzīvi sējējs, dēstītājs, dārznieks.

+1
+57
-1