Labums no laba darba - tas, ka tu esi izmantojis izdevību to paveikt.