Pirmais labošanās nosacījums - savas vainas atzīšana.