Nekad neuzskati par laimīgu to, kas ir atkarīgs no laimīgas nejaušības.