Izvēlies to, kā dzīve un valoda, pat seja - dvēseles spogulis, tev ir patīkams; un, lai viņš vienmēr ir tavu acu priekšā kā sargs vai kā piemērs. Mums ir nepieciešams kāds, kam sekojot veidot savus tikumus.