Strīdēties ar līdzīgo ir riskanti, ar augstākstāvošo - neprāts, ar zemāko - pazemojoši.

+1
-17
-1