Cilvēks atklāj sevi, kad mērojas spēkiem ar šķērsli.