Būtiski nav tas, kas ir tavi vecāki, bet tas, ar ko tu biedrojies.