Tas, kurš ir nodrošināts ar ķestera vai sarga vietu katedrālē, jau ir uzvarēts. Bet tas, kurš sirdī nes domu uzcelt katedrāli, jau ir uzvarējis.