Saprāts ir vērts tikai tad, ja tas kalpo mīlestībai.

+1
+30
-1