Saprāts ir vērts tikai tad, ja tas kalpo mīlestībai.

+1
+17
-1