Mums trūkst viengabalainības, mēs sastāvam no atsevišķiem gabaliņiem, un katram no tiem ik mirkli ir sava nozīme. Mūsu iekšējā uzbūve ir tik raiba un daudzveidīga, ka dažādos brīžos mēs atšķiramies paši no sevis ne mazāk kā no citiem.