Bēdas vienādā mērā var gan cieši saistīt, gan atraisīt cietēja mēli.