Uzslava tikai tad ir laba, ja labs ir tas, kas uzslavē.