Pats vērtīgākais ieguldījums, ko atsevišķs cilvēks var izdarīt pēcteču labā, ir - ar savu dzīvi kalpot par cildena rakstura piemēru.