Cilvēks bez principiem un gribas līdzinās kuģim bez stūres un kompasa, katra vēja virziena maiņa maina tā kursu.