Lai izveidotu no cilvēkiem labus pilsoņus, ir jārada iespēja tiem paust savas pilsoņu tiesības un pildīt pilsoņu pienākumus.