Atturība nav pretstats baudām, bet notur tās zināmās robežās.