Svētlaimīga ir dzīve, kamēr dzīvo nedomājot.

+1
-79
-1