Dažādu zināšanu apguve bez izpratnes, kas ir augstākais labums, reti kad sasniedz iecerēto mērķi un, arī otrādi, lielākā daļā gadījumu tikai kaitē cilvēkam.