Ar savām lūgšanām viņš [Sokrāts] vērsās pie dieviem vienkārši sūtīt labo, jo gan jau dieviem labāk būs zināms, kas tieši ir labais.