Izsmiekls ir prieks, kas rodas tādēļ, ka mēs iztēlojamies, ka lietā, ko mēs nīstam, ir kaut kas tāds, ko mēs nicinām.