Izdevīguma meklēšana ir jebkuras cilvēciskās darbības svira un iekšējais nervs.