Cilvēkus var iekarot arī ar devību, it īpaši tos, kuriem nav kur ņemt visu, kas nepieciešams dzīves uzturēšanai. Tomēr palīdzības sniegšana ikvienam, kam tā vajadzīga tālu pārsniedz atsevišķa cilvēka iespējas un intereses, jo atsevišķa cilvēka mantība taču nav tik liela, lai būtu tam pietiekama. ... . Tieši tādēļ rūpes par nabadzīgajiem gulstas uz visu sabiedrību un ir virzītas tikai uz kopējo labumu.