Nožēla ir bēdas, ko pavada ideja par kaut ko paveiktu, ko mēs uzskatām, ka esam veikuši savas dvēseles brīva lēmuma rezultātā.