Nicinājums ir vērojums par tādu lietu, kas dvēseli aizkustina tik maz, ka dvēsele šai lietai klātesot, vairāk tiecas apcerēt to, kas šajā lietā nav, nekā to, kas tajā ir.