Līdzcietība ir bēdas, ko pavada ideja par ļaunumu, kas nācis par kādu citu, kuru mēs iztēlojamies kā sev līdzīgu. ... . Šķiet, ka starp līdzcietību un žēlsirdību nav nekādas atšķirības, izņemot varbūt vienīgi tādu, ka līdzcietība attiecas uz atsevišķu afektu, turpretī žēlsirdība - uz vispārēju dvēseles ievirzi attiecībā pret šādiem afektiem.