Iztēle ir ideja, ar kuru dvēsele vēro kādu lietu kā klātesošu.