Svētlaime nav atalgojums par tikumu, bet gan tikums [ir svētlaime]; un mēs to baudām ne tādēļ, ka apvaldām savas kaislības, bet otrādi, - tādēļ, ka mēs baudām svētlaimi, mēs spējam savas kaislības apvaldīt.