Uzvarētāji un uzvarētie no vēstures gūst dažādas atziņas.